Khác biệt giữa các bản “Thoth”

*{{cite encyclopedia | last = Stadler | first = Martin | editor-last = Dieleman | editor-first = Jacco | editor2-last = Wendrich | editor2-first = Willeke | title = Thoth | encyclopedia = UCLA Encyclopedia of Egyptology | publisher = Department of Near Eastern Languages and Cultures, UC Los Angeles | date = 2012 | url = http://escholarship.org/uc/item/2xj8c3qg }}
 
{{sơ khai}}
[[Thể loại:Thần thánh trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại]]
[[Thể loại:Thần Ai Cập]]