Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:Hình như người này không đọc kỹ nguồn? Câu cuối cùng trang này chính là "mặt khác, do sự phá hoại của tầng lớp phú..." (đoạn cuối của câu ở trang sau)[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 08:51, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:: Trang nào ra trang đó. Đến 3-4 điểm bạn dùng nguồn này '''phang đại''' vào mà không hề có trong bài. PS: tôi không có hi vọng bạn lại lấy nguồn khác đắp vào bảo tôi nhầm nữa hay lại sửa số trang đi bảo tớ sơ ý? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 09:01, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:::Nguồn trang 142 tôi chỉ dùng để chú thích cho mỗi 1 ý là địa chủ phá hoại (và rõ ràng trang này có câu đó), vậy có gì không đúng? Kỳ thực, tôi tin rằng bạn không đọc kỹ cho đến dòng cuối cùng thì đúng hơn[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:06, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
 
 
 
 
Nhiều thông tin được đưa vào bài nhưng không có trong nguồn. :D [[Thành viên:Rotave|Rotave]] ([[Thảo luận Thành viên:Rotave|thảo luận]]) 08:51, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi