Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nguyễn Thị Năm”

Bữa nào mình đưa ảnh chụp bài báo địa chủ ác ghê vào bài cho bạn Saruman hài lòng. [[Thành viên:Rotave|Rotave]] ([[Thảo luận Thành viên:Rotave|thảo luận]]) 09:04, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
: Đồng ý là Danluan.org là trang tự xb, nhưng bài viết trên Danluan.org có bản scan bài báo như bạn yêu cầu. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 09:05, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::Vấn đề là 1 trang tự xuất bản thì không thể sử dụng BẤT KỲ THÔNG TIN nào tại đó làm nguồn (người ta có thể dễ dàng gõ 1 bài báo rồi scan, ai kiểm chứng bài báo đó có đúng nguyên gốc hay không? Cá nhân tôi thì thấy rất khó tin một tờ báo xuất bản từ năm 1955 mà vẫn còn được lưu giữ như mới, rồi còn được scan lên mạng nữa)[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:11, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi