Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

===Vặn thêm===
''''Giáo trình lịch sử kinh tế. Đại học Kinh tế Quốc dân; 2006. Tác giả: GS. TS. Nguyễn Trí Dĩnh, PGS. TS. Phạm Thị Quý. Trang 143-146'''. Tương tự ở trên, 2 nguồn chú thích ở các trang này cũng vặn nốt, thông tin sai lệch không đúng rõ ràng trong nguồn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 09:32, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:Dẫn ra chi tiết xem nào?[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:34, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi