Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

 
:Dẫn ra chi tiết xem nào?[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:34, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::"Sau 15 năm, nền sản xuất tiểu nông từ thời Đế quốc Nga đã trở thành nền nông nghiệp cơ giới hóa và sản xuất quy mô lớn" - trang 143. hơn 1.500 nhà máy đã được xây dựng - trang 144, Thế giới chưa từng chứng kiến nhịp độ công nghiệp hóa nào nhanh chóng đến vậy - trang 145. Còn vụ số lợn bò bị giết là do Micheal viết, tôi có viết số liệu đó đâu[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:44, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:Tay này khá ngang, nhờ Alphama đang theo dõi thì thuận tay chỉ ra rõ ràng các chỗ xạo nguồn, vặn nguồn, xuyên tạc nguồn, chế nguồn, xoay nguồn để BQV cấm vô hạn luôn vì đây là lần thứ 3 rồi, ông bà ta thường nói quá tam ba bận, mà tay này là 3+n lần luôn rồi.[[User:Che Guevara VN|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>Che Guevara</i></span>]]<sup><font color=green>[[thảo luận Thành viên:Che Guevara VN#footer|''nhắn tin'']]</font></sup> 09:38, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::Sao tôi có cảm giác đang bị hội đồng? Che Guevara VN nếu là BQV hoặc ban quản trị thì nên ở vị thế khách quan khi phân xử, chưa gì đã lên tiếng ủng hộ "gà nhà" thế coi sao được[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:41, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi