Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

:::: Số liệu lợn bò đứng ngay trước đoạn của tôi, nên bạn hiểu nhầm chú thích của tôi là cho cả đoạn trước đó. Mặt khác, đừng quên là tôi vẫn đang trong quá trình viết và thêm nguồn (nguồn DH KTQD mới được thêm vào đêm qua và tôi vẫn đang kiếm thêm nguồn cho chi tiết về số giờ làm và số chuyên gia mà bạn nói), đừng vội nhào ra khi tôi vẫn chưa tiến hành xong.[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:54, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::::: Khi nào người ta chỉ ra bạn mới bảo chưa xong đúng không? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 09:57, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::::::Trong 1 ngày, bạn có thể tìm mọi nguồn cho 1 lượng lớn thông tin được không? Hãy tập kiên nhẫn đi, trong 1 tuần nữa nếu tôi vẫn có chi tiết chưa có nguồn thì hãy tiếp tục nêu ý kiến[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 10:00, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:Tay này khá ngang, nhờ Alphama đang theo dõi thì thuận tay chỉ ra rõ ràng các chỗ xạo nguồn, vặn nguồn, xuyên tạc nguồn, chế nguồn, xoay nguồn để BQV cấm vô hạn luôn vì đây là lần thứ 3 rồi, ông bà ta thường nói quá tam ba bận, mà tay này là 3+n lần luôn rồi.[[User:Che Guevara VN|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>Che Guevara</i></span>]]<sup><font color=green>[[thảo luận Thành viên:Che Guevara VN#footer|''nhắn tin'']]</font></sup> 09:38, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::Sao tôi có cảm giác đang bị hội đồng? Che Guevara VN nếu là BQV hoặc ban quản trị thì nên ở vị thế khách quan khi phân xử, chưa gì đã lên tiếng ủng hộ "gà nhà" thế coi sao được[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:41, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi