Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

::::::Trong 1 ngày, bạn có thể tìm mọi nguồn cho 1 lượng lớn thông tin được không? Hãy tập kiên nhẫn đi, trong 1 tuần nữa nếu tôi vẫn có chi tiết chưa có nguồn thì hãy tiếp tục nêu ý kiến[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 10:00, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::::::: Vấn đề không phải là kiếm, vấn đề là cách bạn thêm chú thích vào bài, nó không tương xứng với nội dung được xem là vặn. Hãy xem ví dụ của tôi với bài [[Nguyễn Thị Năm]], ví dụ '''Bùi Tín (1995). Following Ho Chi Minh: The Memoirs of a North Vietnamese Colonel. Nhà xuất bản C. Hurst & Co. Publishers. ISBN 1850652317. Trang 28.''' chỉ ghi bà này cho ông Trường Chinh, Hoàn Quốc Việt trú chân qua đêm, tôi chỉ tag đúng khoảng đó. Bạn ở đây lâu, trước tôi 5 năm không thể biện hộ khoản bạn tag nguồn sai được. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 10:09, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:::::::: Xin nói lại, tôi không tag sai. Điều bạn làm là chẻ đoạn của tôi ra làm nhiều ý nhỏ (lấy ví dụ, 1 đoạn có 5 ý, 4 ý có trong nguồn nhưng 1 ý chưa có, bạn lập tức vin vào 1 ý đó để cáo buộc tôi làm trò). Tôi phải nói lại: tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thiện bài này, số lượng nguồn dẫn chưa phải đã kết thúc. Hãy kiên nhẫn trước khi lao ra đòi có ý kiến này nọ[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 10:21, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
:Tay này khá ngang, nhờ Alphama đang theo dõi thì thuận tay chỉ ra rõ ràng các chỗ xạo nguồn, vặn nguồn, xuyên tạc nguồn, chế nguồn, xoay nguồn để BQV cấm vô hạn luôn vì đây là lần thứ 3 rồi, ông bà ta thường nói quá tam ba bận, mà tay này là 3+n lần luôn rồi.[[User:Che Guevara VN|<span style="font-weight:bold; color:blue; text-shadow:grey 0.4em 0.4em 0.5em; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"> <i>Che Guevara</i></span>]]<sup><font color=green>[[thảo luận Thành viên:Che Guevara VN#footer|''nhắn tin'']]</font></sup> 09:38, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
::Sao tôi có cảm giác đang bị hội đồng? Che Guevara VN nếu là BQV hoặc ban quản trị thì nên ở vị thế khách quan khi phân xử, chưa gì đã lên tiếng ủng hộ "gà nhà" thế coi sao được[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 09:41, ngày 25 tháng 9 năm 2014 (UTC)
7.851

lần sửa đổi