Khác biệt giữa các bản “Santol”

Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị Santol | locatormapfile = Ph_locator_la_union_santol.png | caption = Bản đồ La Union với vị trí c…”
(Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị Santol | locatormapfile = Ph_locator_la_union_santol.png | caption = Bản đồ La Union với vị trí c…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh