Khác biệt giữa các bản “San Juan, La Union”

Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị San Juan | locatormapfile = Ph_locator_la_union_san_juan.png | caption = Bản đồ La Union với vị trí…”
(Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị San Juan | locatormapfile = Ph_locator_la_union_san_juan.png | caption = Bản đồ La Union với vị trí…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh