Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Benito Soliven”

Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị Benito Soliven | seal = available | region = Cagayan Valley (Vùng II) | provinc…”
(Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị Benito Soliven | seal = available | region = Cagayan Valley (Vùng II) | provinc…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh