Khác biệt giữa các bản “Tubao”

Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị Tubao | locatormapfile = Ph_locator_la_union_tubao.png | caption = Bản đồ La Union với vị trí của…”
(Trang mới: “{{Infobox Philippine municipality | infoboxtitle = Đô thị Tubao | locatormapfile = Ph_locator_la_union_tubao.png | caption = Bản đồ La Union với vị trí của…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh