Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Serbia (1941–1944).svg|50px]]<br />[[Serbia]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Mông Cương]]
|}
 
154

lần sửa đổi