Khác biệt giữa các bản “Phe Trục”

không có tóm lược sửa đổi
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Finland.svg|50px]]<br />[[Phần Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Manchukuo.svg|50px]]<br />[[Mãn Châu]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Nội Mông Cương]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Albania (1939-1943).svg|50px]]<br />[[Albania]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Thailand.svg|50px]]<br />[[Thái Lan]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Serbia (1941–1944).svg|50px]]<br />[[Serbia]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the MengjiangEmpire of Vietnam (1945).svg|50px]]<br />[[MôngĐế quốc Việt CươngNam]]
|}
 
154

lần sửa đổi