Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Salcedo, Đông Samar”

Trang mới: “right|thumb|Bản đồ Đông Samar với vị trí của Salcedo '''Salcedo''' là một [[Đô thị của Philippines|đô thị…”
(Trang mới: “right|thumb|Bản đồ Đông Samar với vị trí của Salcedo '''Salcedo''' là một [[Đô thị của Philippines|đô thị…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh