Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Aa2-2004”

Avocato đã đổi Thảo luận Thành viên:Aa2-2004 thành Thảo luận Thành viên:الدبوني: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Aa2-2004” thành “[[Special:C…
(Avocato đã đổi Thảo luận Thành viên:Aa2-2004 thành Thảo luận Thành viên:الدبوني: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Aa2-2004” thành “[[Special:C…)
 
(Không có sự khác biệt)
19

lần sửa đổi