Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Định hướng thể loại”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Cmbox | type = content | image = 50px | text = '''Thể loại này không được sử dụng vì tiêu đề của nó không r…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
| text = '''Thể loại này không được sử dụng vì tiêu đề của nó không rõ ràng.'''
 
:Về {{{1}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{2}}}}}
:Về {{{3}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{4}}}}}
{{#if: {{{5|}}}|{{#if: {{{6|}}}|
:Về {{{5}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{6}}}}}}}}}{{#if: {{{7|}}}|{{#if: {{{8|}}}|
:Về {{{7}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{8}}}}}}}}}{{#if: {{{9|}}}|{{#if: {{{10|}}}|
:Về {{{9}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{10}}}}}}}}}{{#if: {{{11|}}}|{{#if: {{{12|}}}|
:Về {{{11}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{12}}}}}}}}}{{#if: {{{13|}}}|{{#if: {{{14|}}}|
:Về {{{13}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{14}}}}}}}}}{{#if: {{{15|}}}|{{#if: {{{16|}}}|
:Về {{{15}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{16}}}}}}}}}{{#if: {{{17|}}}|{{#if: {{{18|}}}|
:Về {{{17}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{18}}}}}}}}}{{#if: {{{19|}}}|{{#if: {{{20|}}}|
:Về {{{19}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{20}}}}}}}}}{{#if: {{{21|}}}|{{#if: {{{22|}}}|
:Về {{{21}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{22}}}}}}}}}{{#if: {{{23|}}}|{{#if: {{{24|}}}|
:Về {{{23}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{24}}}}}}}}}{{#if: {{{25|}}}|{{#if: {{{26|}}}|
:Về {{{25}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{26}}}}}}}}}{{#if: {{{27|}}}|{{#if: {{{28|}}}|
:Về {{{27}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{28}}}}}}}}}{{#if: {{{29|}}}|{{#if: {{{30|}}}|
:Về {{{29}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{30}}}}}}}}}{{#if: {{{31|}}}|{{#if: {{{32|}}}|
:Về {{{31}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{32}}}}}}}}}{{#if: {{{33|}}}|{{#if: {{{34|}}}|
:Về {{{33}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{34}}}}}}}}}{{#if: {{{35|}}}|{{#if: {{{36|}}}|
:Về {{{35}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{36}}}}}}}}}{{#if: {{{37|}}}|{{#if: {{{38|}}}|
:Về {{{37}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{38}}}}}}}}}{{#if: {{{39|}}}|{{#if: {{{40|}}}|
:Về {{{39}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{40}}}}}}}}}{{#if: {{{41|}}}|{{#if: {{{42|}}}|
:Về {{{41}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{42}}}}}}}}}{{#if: {{{43|}}}|{{#if: {{{44|}}}|
:Về {{{43}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{44}}}}}}}}}{{#if: {{{45|}}}|{{#if: {{{46|}}}|
:Về {{{45}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{46}}}}}}}}}{{#if: {{{47|}}}|{{#if: {{{48|}}}|
:Về {{{47}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{48}}}}}}}}}{{#if: {{{49|}}}|{{#if: {{{50|}}}|
:Về {{{49}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{50}}}}}}}}}{{#if: {{{51|}}}|{{#if: {{{52|}}}|
:Về {{{51}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{52}}}}}}}}}{{#if: {{{53|}}}|{{#if: {{{54|}}}|
:Về {{{53}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{54}}}}}}}}}{{#if: {{{55|}}}|{{#if: {{{56|}}}|
:Về {{{55}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{56}}}}}}}}}{{#if: {{{57|}}}|{{#if: {{{58|}}}|
:Về {{{57}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{58}}}}}}}}}{{#if: {{{59|}}}|{{#if: {{{60|}}}|
:Về {{{59}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{60}}}}}}}}}{{#if: {{{61|}}}|{{#if: {{{62|}}}|
:Về {{{61}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{62}}}}}}}}}{{#if: {{{63|}}}|{{#if: {{{64|}}}|
:Về {{{63}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{64}}}}}}}}}{{#if: {{{65|}}}|{{#if: {{{66|}}}|
:Về {{{65}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{66}}}}}}}}}{{#if: {{{67|}}}|{{#if: {{{68|}}}|
:Về {{{67}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{68}}}}}}}}}{{#if: {{{69|}}}|{{#if: {{{70|}}}|
:Về {{{69}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{70}}}}}}}}}{{#if: {{{71|}}}|{{#if: {{{72|}}}|
:Về {{{71}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{72}}}}}}}}}{{#if: {{{73|}}}|{{#if: {{{74|}}}|
:Về {{{73}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{74}}}}}}}}}{{#if: {{{75|}}}|{{#if: {{{76|}}}|
:Về {{{75}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{76}}}}}}}}}{{#if: {{{77|}}}|{{#if: {{{78|}}}|
:Về {{{77}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{78}}}}}}}}}{{#if: {{{79|}}}|{{#if: {{{80|}}}|
:Về {{{79}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{80}}}}}}}}}{{#if: {{{81|}}}|{{#if: {{{82|}}}|
:Về {{{81}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{82}}}}}}}}}{{#if: {{{83|}}}|{{#if: {{{84|}}}|
:Về {{{83}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{84}}}}}}}}}{{#if: {{{85|}}}|{{#if: {{{86|}}}|
:Về {{{85}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{86}}}}}}}}}{{#if: {{{87|}}}|{{#if: {{{88|}}}|
:Về {{{87}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{88}}}}}}}}}{{#if: {{{89|}}}|{{#if: {{{90|}}}|
:Về {{{89}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{90}}}}}}}}}{{#if: {{{91|}}}|{{#if: {{{92|}}}|
:Về {{{91}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{92}}}}}}}}}{{#if: {{{93|}}}|{{#if: {{{94|}}}|
:Về {{{93}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{94}}}}}}}}}{{#if: {{{95|}}}|{{#if: {{{96|}}}|
:Về {{{95}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{96}}}}}}}}}{{#if: {{{97|}}}|{{#if: {{{98|}}}|
:Về {{{97}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{98}}}}}}}}}{{#if: {{{99|}}}|{{#if: {{{100|}}}|
:Về {{{99}}}, xem {{CategoryĐịnh disambiguationhướng thể loại/categoryliên kết thể linkloại|{{{100}}}}}}}}}
'''Ghi chú:''' Trang thể loại này nên để trống. Tất cả các thể loại con và trang cần được phân loại lại vào một trong các thể loại trên hoặc một thể loại con thích hợp hơn.}}<includeonly>{{#ifeq: {{lc:{{{nocat|false}}}}}|false|{{Single namespace|thể loại|[[Thể loại:Thể loại định hướng]]}}|<!-- Category suppressed -->}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}
</noinclude>
28.006

lần sửa đổi