Khác biệt giữa các bản “Sở hữu”

không có tóm lược sửa đổi
n (Bỏ liên kết vòng)
 
Một vài loại hình sở hữu: [[sở hữu tập thể]], [[sở hữu Nhà nước]], [[sở hữu cá nhân]], [[sở hữu trí tuệ]].
 
Quyền sở hữu bao gồm 3 quyền sau: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt
 
{{Sơ khai}}
Người dùng vô danh