Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cách mạng Dân tộc Indonesia”

 
==Chuyển giao chủ quyền==
Sự kháng cự bền bỉ của Cộng hòa Indonesia và ngoại giao quốc tế tích cực khiến thế giới phản đối các nỗ lực của Hà Lan nhằm tái lập thuộc địa của họ.<ref name="DESTINIESp38">{{chú thích sách| last =Friend| first =Theodore| title =Indonesian Destinies| publisher=The Belknap Press of Harvard University Press| year =2003| page =38| url =| isbn =0-674-01834-6 }}</ref> 'Hành động cảnh sát' thứ nhì là một thảm họa về nghị giao cho chính nghĩa của Hà Lan. [[Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ|Quốc vụ khanh Hoa Kỳ]] [[Dean Acheson]] thúc bách chính phủ Hà Lan tham gia các cuộc đàm phán theo nghị quyết trước đây của Liên Hiệp Quốc song đến đương thời vẫn bị Hà Lan khước từ. [[Hội nghị bàn tròn Hà Lan–Indonesia]] được tổ chức tại [[La Haye]] từ ngày 23 tháng 8 năm 1949 đến ngày 2 tháng 11 năm 1949 giữa Cộng hòa Indonesia, Hà Lan, và những quốc gia do Hà Lan thiết lập. Hà Lan chấp thuận công nhận chủ quyền của Indonesia trong một liên bang mới gọi là '[[Hợp chúng quốc Indonesia]]' (RUSI). Thể chế này sẽ bao gồm toàn bộ các lãnh thổ nguyên thuộc Đông Ấn Hà Lan song ngoại trừ [[Tân Guinea thuộc Hà Lan]]; chủ quyền tại lãnh thổ này theo thỏa thuận sẽ do Hà Lan nắm giữ cho đến các cuộc đàm phán tiếp theo với Indonesia. Vấn đề khó khăn khác là mà Indonesia nhượng bộ là nợ của Đông Ấn Hà Lan. Indonesia chấp thuận chịu trách nhiệm về số tiền này với tổng cộng là 4,3 tỷ guilder, một phần trong số đó liên quan đến nỗ lực của Hà Lan nhằm tiêu diệt cách mạng<ref>{{citechú bookthích sách|author=Christian Lambert Maria Penders|title=The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945-1962|publisher=University of Hawaii Press|pages=49|year=2002|url=http://books.google.com/books?id=g2WtlemNDRsC&pg=PA48&dq=billion+indonesian+guilder+debt&hl=en&sa=X&ei=UlYoVJC7B6S3igKii4CoBA&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q=billion%20indonesian%20guilder%20debt&f=false}}</ref><ref>{{citechú thích booksách|url=http://books.google.com/books?id=WDgBBzWQ2DAC&q=4.6+billion+guilders#v=onepage&q=443&f=false|title=Nationalism and Revolution in Indonesia
|author=George McTurnan Kahin|pages=443|publisher=Cornell University Press|year=2003}}</ref>. Chủ quyền cuối cùng được chuyển giao vào ngày 27 tháng 12 năm 1949, và quốc gia mới ngay lập tức được Hoa Kỳ công nhận.