Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Cảnh Tông”

n
Năm 1034, Lý Nguyên Hạo đem quân tấn công lộ Hoàn Khánh, kết quả là đại thắng, bắt được tướng Tống là [[Tề Tông Củ]]. Sau đó, Cảnh Tông chuyển hướng sang tấn công tộc [[Người Uyghur|Duy Ngô Nhĩ]] ở phía Tây vào năm 1036. Cuộc chiến với người Duy Ngô Nhĩ có vẻ mang lại nhiều thắng lợi hơn, ông thắng được bộ tộc này, chiếm lấy một dải đất rộng lớn mà ngày nay chính là tỉnh [[Cam Túc]]. Để chiếm được một miền đất rộng lớn như vậy cũng phải mất một thời gian hơi lâu.
 
NgayNgày 11 tháng 10 năm Đại Khánh thứ 2<ref>[http://big5.china.com.cn/city/zhuanti/07nxx/2007-09/14/content_8879072.htm 西夏王陵風景區]</ref> ([[10 tháng 11]] năm 1038), Lý Nguyên Hạo chính thức lên ngôi [[hoàng đế]], lấy quốc hiệu là Đại Hạ, đóng đô tại phủ Hưng Khánh (nay là [[Ngân Xuyên]], khu tự trị [[Ninh Hạ]], Trung Quốc). Nhà Tống chỉ gọi Đại Hạ của ông là Tây Hạ.
 
== Văn trị võ công ==