Khác biệt giữa các bản “Giáo hội Luther”

Không thay đổi kích thước ,  5 năm trước
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Kháng Cách bằng Tin Lành)
Do đó, theo quan điểm Lutheran, sự cứu chuộc đời đời chỉ có thể xảy ra khi có sự hiến tế vĩnh cửu được thể hiện qua sự giáng sinh, cuộc đời trọn vẹn phục tùng Thiên Chúa, sự thống khổ, [[Sự chết của Chúa Giê-xu|sự chết]] trên thập tự giá, và sự [[sự Phục sinh của Chúa Giê-xu|phục sinh]] của Chúa Giê-xu Cơ Đốc.<ref>''"Chúa Cơ Đốc đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta - vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ,"'' - Ga-la-ti 3:13</ref>. Chúa Giê-su là đấng trung bảo duy nhất giúp con người phục hòa với Thiên Chúa, bởi vì ngài chính là Thiên Chúa, không hề phạm tội để có thể trở nên sinh tế không tì vít đền tội thay cho loài người. Trong cái chết trên thập tự giá của [[Cuộc đời Chúa Giê-xu theo Tân Ước|Chúa Giê-xu]], sự chết bị hủy diệt (trong ý nghĩa tối hậu), nợ đã được trả, tội đã được tha.
 
Tín hữu Lutheran tin rằng chỉ bởi đức tin con người mới có thể nhận lãnh món quà cứu rỗi này từ Thiên Chúa<ref>[http://www.bookofconcord.com/augsburgconfession.html#article4 Augsburg Confession, Article 4, "Of Justification"]</ref> - đức tin là sự thể hiện lòng tin cậy trọn vẹn và đầy đủ để nhận lãnh lời hứa tha thứ và cứu chuộc từ Thiên Chúa.<ref>''"Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy."'' - Hêbrơ 11:1</ref> Ngay cả đức tin cũng cần được xem là sự ban cho của Thiên Chúa,<ref>''"Thiên Chúa ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng."'' - Thi thiên 51:10</ref> được hình thành trong lòng tín hữu bởi quyền năng của [[Chúa Thánh Linh]] do ân điển, [[Lời của Thiên Chúa]] và các [[thánh lễ]].<ref>''"Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa."'' - Phúc âm Giăng 17:20; ''"Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Chúa Cơ Đốc được rao giảng."'' - La Mã 10:17</ref> and thecác Sacramentsbí tích <ref>''"Vì này là huyết ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội."'' - Phúc âm Mathew 26:28; ''"Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Chúa Thánh Linh."'' - Titus 3:5</ref>
 
Khác với [[Thần học Calvin]], [[Thần học Luther]] không chấp nhận giáo thuyết dạy rằng con người bị định cho sự hư mất đời đời,<ref>''"Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật."'' - 1 Ti-mô-thê 2:4; ''"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."'' - 2 Peter 3:9; [http://www.bookofconcord.com/fc-ep.html#XI.%20Election. Epitome of the Formula of Concord, Article 11, Election], and Engelder's [http://www.archive.org/details/MN41551ucmf_1 Popular Symbolics], Part XXXI. The Election of Grace, pp. 124-8.</ref> nhưng tin rằng bởi sự vô tín và lòng cứng cỏi, con người khước từ ân điển của Thiên Chúa nên họ không được tha thứ tội lỗi và phải gánh chịu sự trừng phạt đời đời.<ref>''"Hỡi Israel, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi dấy loạn nghịch cùng ta, tức là Đấng giúp ngươi."'' - Ô-sê 13: 9; Mueller, J.T., <cite>Christian Dogmatics</cite>. St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. p. 637, section "The Doctrine of the Last Things (Eschatology), part 7. "Eternal Damnation", and Engelder, T.E.W., <cite>[http://www.archive.org/details/MN41551ucmf_1 Popular Symbolics]. St. Louis: Concordia Publishing House, 1934. pp. 135-6, Part XXXIX. "Eternal Death", paragraph 196.</ref>
Người dùng vô danh