Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vệ sĩ”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Vệ sỹ tên tiếng Anh là bodyguard chỉ người làm công việc bảo vệ thân thể cho thân chủ của mình”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Vệ sỹ tên tiếng Anh là bodyguard chỉ người làm công việc bảo vệ thân thể cho thân chủ của mình
 
==Tham khảo==
{{reflist|2}}
 
{{sơ khai}}