Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vệ sĩ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Occupation
Vệ sỹ tên tiếng Anh là bodyguard chỉ người làm công việc bảo vệ thân thể cho thân chủ của mình
| name= Vệ sĩ
| image= [[File:Viktor Yuschenko bodyguards.jpg|frameless]]
| caption= Vệ sĩ của [[Viktor Yushchenko]] (góc trái) bảo vệ thân chủ khi ông ta rời tòa thị chính [[Gdansk]].
| official_names= Close protection officer
<!------------Details------------------->
| type= [[Employment]]
| activity_sector= [[Security]], [[Government]], [[Military]]
| competencies= Team player, confidential, observant, physically fit, staying calm under pressure
| formation= Background in security, [[Law enforcement agency|law enforcement]], [[armed forces]], [[Security Industry Authority]], [[driver's license]]
| employment_field= Near [[VIP]]s
| related_occupation= [[Security guard]]
| average_salary=
}}
'''Vệ sỹ tên tiếng Anh là bodyguard''' chỉ người làm công việc bảo vệ thân thể cho thân chủ của mình
 
==Tham khảo==