Khác biệt giữa các bản “Khủng long chân chim”

Đổi hướng đến Ornithopoda
(Đổi hướng đến Ornithopoda)
#đổi[[Ornithopoda]]
{{Taxobox
| name = Ornithopoda
| fossil_range = [[Jura sớm]] - [[Creta muộn]], {{fossilrange|200|65}}
| image = Ornithopods_jconway.jpg
| image_width = 250px
| image_caption = Nhiều loại khủng long ornithopoda khác nhau.<br>Trái xa: ''[[Camptosaurus]]'', trái: ''[[Iguanodon]]'', giữa xa: ''[[Shantungosaurus]]'', giữa gần: ''[[Dryosaurus]]'', phải: ''[[Corythosaurus]]'', phải xa (nhỏ): ''[[Heterodontosaurus]]'', phải xa (lớn): ''[[Tenontosaurus]]''.
| regnum = [[Động vật|Animalia]]
| phylum = [[Động vật có dây sống|Chordata]]
| unranked_superordo = [[Khủng long|Dinosauria]]
| ordo = [[Ornithischia]]
| unranked_subordo = [[Cerapoda]]
| clade = '''Ornithopoda'''
| clade_authority = [[Othniel Charles Marsh|Marsh]], 1881
| subdivision_ranks = Phân nhóm<ref name="Holtz2008">Holtz, Thomas R. Jr. (2012) ''Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages,'' [http://www.geol.umd.edu/~tholtz/dinoappendix/HoltzappendixWinter2011.pdf Winter 2011 Appendix.]</ref>
| subdivision =
*{{extinct}}''[[Atlascopcosaurus]]''
*{{extinct}}''[[Drinker]]''
*{{extinct}}''[[Eucercosaurus]]''
*{{extinct}}''[[Fulgurotherium]]''
*{{extinct}}''[[Gasparinisaura]]''
*{{extinct}}''[[Hypsilophodon]]''
*{{extinct}}''[[Koreanosaurus (ornithopod)|Koreanosaurus]]''
*?{{extinct}}[[Jeholosauridae]]
*{{extinct}}''[[Leaellynasaura]]''?
*{{extinct}}''[[Notohypsilophodon]]''
*{{extinct}}''[[Qantassaurus]]''
*{{extinct}}''[[Siluosaurus]]''
*{{extinct}}[[Thescelosauridae]]
*{{extinct}}''[[Trinisaura]]''
*{{extinct}}''[[Yandusaurus]]''
*{{extinct}}''[[Yueosaurus]]''
*{{extinct}}[[Iguanodontia]]
}}
[[Tập tin:Hadrosauroids.jpg|nhỏ|Đầu của một số loài Ornithopoda.]]
'''Ornithopoda''' {{IPAc-en|ɔr|n|ɨ|ˈ|θ|ɒ|p|ə|d|ə}} là một nhóm các loài khủng long thuộc bộ [[Ornithischia]], các loài cổ nhất là những khủng long nhỏ, đi hai chân ăn cỏ, chúng phát triển đến khi trở thành một trong những nhóm khủng long phát triển nhất vào [[kỷ Creta]].
==Phát sinh loài==
Phát sinh loài theo Zheng và đồng nghiệp, 2009.<ref name="zheng2009">{{cite journal|last=Zheng|first=Xiao-Ting|author2=You, Hai-Lu |author3=Xu, Xing |author4= Dong, Zhi-Ming |date=19 March 2009|title=An Early Cretaceous heterodontosaurid dinosaur with filamentous integumentary structures|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=458|issue=7236|pages=333–336|doi=10.1038/nature07856|pmid=19295609}}</ref>
 
{{clade| style=font-size:85%;line-height:80%
|label1='''[[Cerapoda]]'''
|1={{clade
|1=''[[Othnielia]]''
|2=''[[Hypsilophodon]]''
|3=''[[Jeholosaurus]]''
|4=''[[Yandusaurus]]''
|5={{clade
|1=''[[Orodromeus]]''
|2=''[[Zephyrosaurus]]'' }}
|label6=[[Marginocephalia]]
|6={{clade
|1='''[[Pachycephalosauria]]'''
|2='''[[Ceratopsia]]''' }}
|label7='''Ornithopoda'''
|7={{clade
|1=''[[Anabisetia]]''
|2=''[[Bugenasaura]]''
|3=''[[Thescelosaurus]]''
|4=''[[Talenkauen]]''
|5={{clade
|1=''[[Gasparinisaura]]''
|2=''[[Parksosaurus]]'' }}
|label6=[[Iguanodontia]]
|6={{clade
|1='''[[Rhabdodontidae]]'''
|2={{clade
|label1=''[[Tenontosaurus]]''
|1={{clade
|1=''[[Tenontosaurus|T. tilletti]]''
|2=''[[Tenontosaurus|T. dossi]]'' }}
|2={{clade
|1='''[[Dryosauridae]]'''
|2='''[[Ankylopollexia]]''' }} }} }} }} }} }}
 
Phát sinh loài theo Butler ''et al'', 2011.<ref name=ButlerEtAl>{{Cite journal | author = Richard J. Butler, Jin Liyong, Chen Jun, [[Pascal Godefroit]] | year = 2011 | title = The postcranial osteology and phylogenetic position of the small ornithischian dinosaur ''Changchunsaurus parvus'' from the Quantou Formation (Cretaceous: Aptian–Cenomanian) of Jilin Province, north-eastern China | journal = Palaeontology | volume = 54 | issue = 3 | pages = 667–683 | doi = 10.1111/j.1475-4983.2011.01046.x }}</ref>
 
{{clade| style=font-size:85%;line-height:80%
|label1='''[[Cerapoda]]'''
|1={{clade
|label1=[[Marginocephalia]]
|1={{clade
|1='''[[Pachycephalosauria]]'''
|2='''[[Ceratopsia]]''' }}
|label2='''Ornithopoda'''
|2={{clade
|1=''[[Orodromeus]]''
|2=''[[Hypsilophodon]]''
|3=''[[Zephyrosaurus]]''
|4=''[[Yandusaurus]]''
|label5='''Jeholosauridae'''
|5={{clade
|1=''[[Changchunsaurus]]''
|2=''[[Jeholosaurus]]'' }}
|6={{clade
|1={{clade
|1=''[[Gasparinisaura]]''
|2=''[[Parksosaurus]]'' }}
|2={{clade
|1={{clade
|1=''[[Bugenasaura]]''
|2=''[[Thescelosaurus]]'' }}
|label2=[[Iguanodontia]]
|2={{clade
|1=''[[Talenkauen]]''
|2={{clade
|1=''[[Anabisetia]]''
|2={{clade
|1='''[[Rhabdodontidae]]'''
|2={{clade
|label1=''[[Tenontosaurus]]''
|1={{clade
|1=''[[Tenontosaurus|T. tilletti]]''
|2=''[[Tenontosaurus|T. dossi]]'' }}
|2={{clade
|1='''[[Dryosauridae]]'''
|2='''[[Ankylopollexia]]''' }} }} }} }} }} }} }} }} }} }}
 
<!--Phát sinh loài theo Sues & Norman (1990) và Weishampel & Heinrich (1992).
 
'''Ornithopoda'''
|-?''[[Siluosaurus]]''
|-?''[[Changchunsaurus]]''
`--[[Euornithopoda]]
|--[[Hypsilophodont]]ia
`--[[Iguanodontia]]
|--''[[Tenontosaurus]]''
`--+--[[Rhabdodontidae]]
|-?''[[Muttaburrasaurus]]''
`--[[Euiguanodontia]]
|--''[[Anabisetia]]''
|--''[[Gasparinisaura]]''
`--[[Dryomorpha]]
|--[[Dryosauridae]]
`--[[Ankylopollexia]]
|-?''[[Bihariosaurus]]''
|-?''[[Talenkauen]]''
|--[[Camptosauridae]]
`--[[Iguanodontoidea]]
|--''[[Lurdusaurus]]''
|--''[[Lanzhousaurus]]''
`--[[Hadrosauriformes]]
|--''[[Iguanodon]]''
`--+--''[[Ouranosaurus]]''
`--+--''[[Fukuisaurus]]''
`--[[Hadrosauroidea]] -->
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
==Liên kết ngoài==
*http://dinosauricon.com/taxa/ornithopoda.html
*http://personal2.stthomas.edu/jstweet/ornithopoda.htm
*http://www.geol.umd.edu/~tholtz/G104/10419orni.htm
{{Commonscat|Ornithopoda}}
 
[[Thể loại:Cận bộ Khủng long chân chim]]