Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Independence Day (phim 1996)”

n
→‎Doanh Thu: General Fixes, +Thể loại:Phim quay ở thành phố New York,+Thể loại:Phim quay tại Los Angeles,+Thể loại:Phim thảm hoạ của Mỹ,+Thể loại:Phim tiếng Anh,
n (→‎Doanh Thu: General Fixes, +Thể loại:Phim hãng 20th Century Fox,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở California,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở Los Angeles,+Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thành phố New York,)
n (→‎Doanh Thu: General Fixes, +Thể loại:Phim quay ở thành phố New York,+Thể loại:Phim quay tại Los Angeles,+Thể loại:Phim thảm hoạ của Mỹ,+Thể loại:Phim tiếng Anh,)
[[Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở Los Angeles]]
[[Thể loại:Phim lấy bối cảnh ở thành phố New York]]
[[Thể loại:Phim quay ở thành phố New York]]
[[Thể loại:Phim quay tại Los Angeles]]
[[Thể loại:Phim thảm hoạ của Mỹ]]
[[Thể loại:Phim tiếng Anh]]