Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Windows 95”

n
General Fixes
(Thêm hộp thông tin)
n (General Fixes)
| preview_date =
| preview_url =
| support_status = Không còn được hỗ trợ tử 31 tháng 12 2001<ref>{{citechú thích web
|title=Windows Life-Cycle Policy
|url=http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx