Hoang Dat

Gia nhập ngày 11 tháng 7 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
:* [https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/Hoang_Dat '''Hoàng Đạt''']
:[https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoang+Dat&project=vi.wikipedia Tài khoản chính]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1700018000}}
{{-}}
{| class="prettytable" style="width:100%; font-size:95%;"
|<center>[https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:%C4%90%C3%B3ng_g%C3%B3p/Hoangdat_bot '''Hoangdat bot''']
:<center>[http://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Hoangdat%20bot&project=vi.wikipedia Bot sửa lỗi chung]
:<center>{{Tổng số lần sửa đổi|1700018000}}<center/>
|} [[Thể loại:Bảo quản viên|{{PAGENAME}}]]
[[Thể loại:Thành viên cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Thành phố Hồ Chí Minh]]