Khác biệt giữa các bản “Trinitrotoluen”

n
General Fixes
n (clean up, General fixes using AWB)
n (General Fixes)
| Hằng số điện ly bazơ =
| Độ nhớt =
| MSDS = [[Dữ liệu hóa chất bổ sung của {{PAGENAME}}Trinitrotoluen#Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất|MSDS ngoài]] <!-- đề nghị thay bằng liên kết chính xác-->
| Nguy hiểm chính = Chất nổ ('''O''')
| Biểu tượng NFPA = [[Tập tin:nfpa h3.png]][[Tập tin:nfpa f4.png]][[Tập tin:nfpa r4.png]]