Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa chống tư bản”

n
General Fixes
n (Alphama Tool, General fixes)
n (General Fixes)
{{Dablink|Bài này nói về những ý thức hệ và trường phái chống chủ nghĩa tư bản. Để tham khảo những quan điểm phê phán các khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản, xin đọc [[Phê phán chủ nghĩa tư bản]].}}
 
[[FileTập tin:Anti-capitalism color.jpg|phải|nhỏ|300px|Áp phích [[Industrial Workers of the World]] của những người theo chủ nghĩa chống tư bản dán năm [[1911]]. Hình nói về sự mâu thuẫn [[giai cấp]] giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới trong xã hội.]]
'''Chủ nghĩa chống tư bản''' là tập hợp các quan điểm chính trị đối lập với [[chủ nghĩa tư bản]] bao gồm một loạt các phong trào, ý tưởng và thái độ phản đối chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa chống tư bản theo nghĩa hẹp là muốn thay thế hoàn toàn chủ nghĩa tư bản bằng một hệ thống mới. Tuy nhiên từ này có nghĩa rất rộng nó tập hợp rất nhiều quan điểm và [[ý thức hệ]] khác nhau. Cũng có các ý thức hệ trong đó chỉ muốn thay thế hoặc bãi bỏ một số khía cạnh của chủ nghĩa tư bản chứ không phải toàn bộ hệ thống tư bản.