Khác biệt giữa các bản “Tarraco”

(Trang mới: “{{Infobox ancient site |name = Tarraco |native_name = |alternate_name = |image = Amphitheatre in Tarragona.jpg |imagealttext = |caption = Amphitheatre c…”)
 
'''Tarraco''' là tên cổ xưa của thành phố [[Tarragona]] ([[Catalunya]], [[Tây Ban Nha]]). Trong suốt thời kì [[đế quốc La Mã]], Tarraco là 1 trong các thành phố lớn ở [[bán đảo Iberia]] và là thủ phủ Roma của [[Hispania Citerior]] hay [[Hispania Tarraconensis]]. Tên đầy đủ của thành phố trong thời kỳ [[cộng hòa La Mã]] là '''''Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco'''''.<ref>[[Claudius Ptolemaeus]], ii. 6. § 17</ref> Năm 2000, quần thể khảo cổ học Tarraco được công nhận là [[di sản thế giới]] bởi [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]].
 
== Khu vực bảo vệ ===
{| class="wikitable" width="60%"
! Code