Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

không có tóm lược sửa đổi
{{chú thích trong bài}}
 
=== Thơ '''song thất lục bát''' (''hai 7+6-8''), cũng được gọi là '''lục bát gián thất''' (''6-8 xen hai 7'') hay '''thể ngâm''' là một thể văn vần ([[thơ]]) đặc thù của Việt Nam. Một số tác phẩm lớn trong [[văn học Việt Nam|văn chương Việt Nam]], trong đó có bản dịch ''[[Chinh phụ ngâm|Chinh Phụ Ngâm]]'' ra quốc âm đã được viết theo thể thơ này. ===
 
Thơ song thất lục bát gồm có 2 câu 7 chữ và 1 câu 6 chữ, 1 câu 8 chữ. húhhuú ấnuuđamkkadmmlldall
 
Chữ cuối câu bảy trên vần với chữ thứ 5 câu bảy dưới, chữ cuối câu bảy dưới vần với chữ cuối câu lục, tiếng cuối câu lục vần với chữ thứ 6 câu bát. Và chữ cuối câu bát vần với chữ thứ 5 (đôi khi chữ thứ 3) của câu thất tiếp theo.
Chú thích:
* -: Không bắt buộc
* T: [[vần Trắctrắc]], với các dấu thanh: Hỏi, ngã, sắc, nặng
* B: Vần[[vần Bằngbằng]], với các dấu thanh: Ngang (không) hay huyền
* Chữ in hoa: Chữ phải giữ [[Thơ#Vần|vần]]
 
Một đoạn song thất lục bát tiêu biểu với "yêu vận" và "cước vận" in đậm:
 
:Thuở trời đất nổi cơn gió '''bụi'''