Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huấn luyện viên (bóng đá)”

knklnkklklklkllklklklkll;k;lk;lk;lkl;kl;k;lk;lk;lk;lk;lkl ngu hả mậy
n (replaced: {{fact}} → {{fact|date=7-2014}})
(knklnkklklklkllklklklkll;k;lk;lk;lkl;kl;k;lk;lk;lk;lk;lkl ngu hả mậy)
*Giữ lợi nhuận cho đội bóng.
Những trách nhiệm trên thường là của các huấn luyện viên của câu lạc bộ nhỏ.
 
knklnkklklklkllklklklkll;k;lk;lk;lkl;kl;k;lk;lk;lk;lk;lkl ngu hả mậy
 
{{sơ khai bóng đá}}
Người dùng vô danh