Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huấn luyện viên (bóng đá)”

ngu hả mậy coi woai crazy
(knklnkklklklkllklklklkll;k;lk;lk;lkl;kl;k;lk;lk;lk;lk;lkl ngu hả mậy)
(ngu hả mậy coi woai crazy)
Những trách nhiệm trên thường là của các huấn luyện viên của câu lạc bộ nhỏ.
 
ngu hả mậy coi woai crazy
knklnkklklklkllklklklkll;k;lk;lk;lkl;kl;k;lk;lk;lk;lk;lkl ngu hả mậy
 
{{sơ khai bóng đá}}
Người dùng vô danh