Khác biệt giữa các bản “Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng”

không có tóm lược sửa đổi
(xóa vì thiếu nguồn, ngoài ra có khuynh hướng bôi nhọ.)
__TOC__
Nó là một nhóm của nhánh phía Bắc của [[Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội]] (nhánh phía Nam chính là nhánh thân Nhật trong [[Đại Việt Quốc dân Đảng]]), và liên kết với các nhóm thân [[Nhật]] trong [[Đại Việt Quốc dân Hội]].
 
==Lịch sử==
Ba ngày sau khi tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Việt Nam DCCH) ra lệnh giải thể Đại Việt Quốc Xã hội Đảng với cáo buộc đảng này âm mưu tiến hành các hoạt động làm hại nền độc lập. Đại Việt Quốc Xã hội Đảng bị buộc tội tiếp tay cho nước ngoài gây nguy hại cho nền độc lập.<ref>[http://nghiencuuquocte.net/2014/04/13/dang-phai-chinh-tri-vndcch/ Vai trò của các đảng phái chính trị trong nhà nước Việt Nam DCCH]David G. Marr, Vietnam: State, War, and Revolution (1945–1946), (California: University of California Press, 2013), pp. 10285-10901 (Kindle edition).</ref>
 
==Xem thêm==
* [[Việt Nam Cách mệnh Đảng]]