Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Ngoài ra là các ngành nghề khác do Bộ Giao thông Vận tải quy định. <ref name="VNR">{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/DoanhNghiep/ChiTietVeDoanhNghiep?companyTypeId=119&companyId=1415|
title = Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)|
accessdate =
}}</ref>
==Các dự án chính==
Tổng Công ty là một doanh nghiệp thuộc sự quản lý của [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]. Hiện nay, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Đạt Tường. <ref name="VNR">{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/DoanhNghiep/ChiTietVeDoanhNghiep?companyTypeId=119&companyId=1415|
title = Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)|
accessdate =
}}</ref>
===Các đơn vị thành viên===
Dưới đây là danh sách các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại thời điểm thành lập, ban hành theo ''Quyết định 198/QĐ-TTg'' về Tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành ngày 21 tháng 1 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. <ref name="198/QĐ-TTg">
* Doanh nghiệp Nhà nước giữ nguyên pháp nhân, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ :
** Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường sắt Hà Hải.
** Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình I.
** Công ty cổ phần Cơ khí đường sắt Đà Nẵng.
 
===Các đơn vị sự nghiệp===
* [[Trường Cao đẳng Nghề Đường sắt]]
* Ban Quản lý Dự án Nhà điều hành sản xuất, văn phòng và chung cư 31 Láng Hạ - Hà Nội
* Ban Quản lý Dự án Toà nhà đường sắt 136 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 
==Tài liệu tham khảo==
{{tham khảo}}