Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

n
n
==Các dự án chính==
==Bộ máy tổ chức==
Tổng Công ty là một doanh nghiệp thuộc sự quản lý của [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]. Hiện nay, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Đạt Tường và chủ tịch hội đồng thành viên là ông Trần Ngọc Thành. <ref name="VNR">{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/DoanhNghiep/ChiTietVeDoanhNghiep?companyTypeId=119&companyId=1415|
title = Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)