Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{Tóm tắt về công ty
| tên = Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
| biểu trưng =
| loại = Tổng Công ty Nhà nước
| Khẩu hiệu =
| thành lập = 2003
| trụ sở = Số 118, đường Lê Duẩn, [[Hà Nội]], {{VIE}}
| ngành = Dịch vụ Vận tải Đường sắt
| thành viên chủ chốt = Tổng Giám đốc - Nguyễn Đạt Tường <br> Chủ tịch hội đồng Thành viên - Trần Ngọc Thành </br>
| số nhân viên =
| sản phẩm = [[Vận tải Đường sắt]] và nhiều ngành nghề liên quan
| thu nhập =
| lãi thực =
| trang chủ = [http://http://www.vr.com.vn/ http://www.vr.com.vn]
}}
'''Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam''' (VNR) là mô hình Tổng Công ty Nhà nước thuộc sự quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập theo Quyết định số 34/2003/QĐ-TTg <ref name="34/2003/QĐ-TTg">{{Chú thích|
url =http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&org_group_id=0&_piref135_27862_135_18217_18217.org_id=0&type_group_id=0&_piref135_27862_135_18217_18217.type_id=0&_piref135_27862_135_18217_18217.document_id=11619&p1=34/2003/Q%C4%90-TTG&p2=Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh&p3=Doanh%20nghi%E1%BB%87p|
* Ngành nghề kinh doanh có liên quan đến ngành nghề chính :
** Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng;
** Dịch vụ viễn thông và tin học; kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt;
** Kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành đường sắt;
 
Ngoài ra là các ngành nghề khác do Bộ Giao thông Vận tải quy định. <ref name="VNR">{{Chú thích|