Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

| trụ sở = Số 118, đường Lê Duẩn, [[Hà Nội]], {{VIE}}
| ngành = Dịch vụ Vận tải Đường sắt
| thành viên chủ chốt = Tổng Giám đốc - Nguyễn Đạt TườngTùng <br> Chủ tịch hội đồng Thành viên - Trần Ngọc Thành </br>
| số nhân viên =
| sản phẩm = [[Vận tải Đường sắt]] và nhiều ngành nghề liên quan
Người dùng vô danh