Khác biệt giữa các bản “Tài sản văn hóa”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Tài sản Văn hóa''' là những yếu tố cấu thành mang tính vật lý của di sản văn hóa của một nhóm hay một xã hội. ==Định…”)
 
 
==Định nghĩa==
ArticleBài 1 of thecủa [[Quy ước Hague về việc bảo vệ Tài sản Văn hóa trong sự kiện Xung đột Vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
Bài 1 của [[]]
Article 1 of the [[Quy ước Hague về việc bảo vệ Tài sản Văn hóa trong sự kiện Xung đột Vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
 
== Xem thêm ==
{{Tham khảo}}
 
{{sơ khai}}
{{Văn hóa<!-- Link đỏ hoặc chưa có Interwiki -->}}