Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tài sản văn hóa”

Không thay đổi kích thước ,  7 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Tài sản Vănvăn hóa''' là những yếu tố cấu thành mang tính vật lý của [[di sản văn hóa]] của một nhóm hay một xã hội.
 
==Định nghĩa==
Bài viết 1 của [[Quy ước Hague về việc bảo vệ Tài sản Vănvăn hóa trong sự kiện Xung đột Vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
 
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu: