Khác biệt giữa các bản “Tài sản văn hóa”

n
không có tóm lược sửa đổi
(sửa chữa chung, chính tả và từ dịch)
n
 
==Định nghĩa==
Bài viết 1 của [[QuyCông ước Hague về việc bảo vệ Tài sản văn hóa trong sựtrường kiệnhợp Xung đột trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
 
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu: