Khác biệt giữa các bản “Võ Nguyên Giáp”

không có tóm lược sửa đổi
Cũng trong năm [[1946]], ông kết hôn với bà [[Đặng Bích Hà]] (con gái giáo sư [[Đặng Thai Mai]]).
 
===TiêuTrấn diệtáp một số đảng phái đối lập===
{{xem thêm|Vụ án phố Ôn Như Hầu}}
Trong thời gian hoạt động, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến tiếp tục thực hiện các biện pháp, chính sách để giữ vững nền độc lập của nước Việt Nam dân chủ non trẻ. Về đối nội đã kêu gọi các đảng phái đoàn kết phụng sự quốc gia, thực hiện các chính sách kinh tế, quốc phòng, văn hóa, giáo dục...<ref>Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tập Hồi ký, Những năm tháng không thể nào quên, trang 315</ref>