Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Rotave”

Cảm ơn bạn nhiều nhé, nãy do tớ chưa kịp trả lời vì còn đang bận viết trên trang biểu quyết xóa [[định lý Đào]]. Bạn khuyên tớ nên công bố tại các tạp chí? hihi. Đó là bạn chưa biết đó thôi các định lý đó đều công bối trên tạp chí rồi, do người khác viết chứ tớ không viết. Nhưng vấn đề do tớ đề xuất và định lý mang tên tớ ngay tại tiêu đề bài báo. --[[Thành viên:Eightcirclestheorem|Eightcirclestheorem]] ([[Thảo luận Thành viên:Eightcirclestheorem|thảo luận]]) 08:12, ngày 19 tháng 10 năm 2014 (UTC)
:: Nói thật chứ để người khác viết là 1 cái rất tệ và dở nhất trong sự nghiệp nghiên cứu của bạn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;">[[User talk:Alphama|Talk]] - [[:Thể loại:Bài đang dịch bởi bot|Bot]] - [[Đặc_biệt:Trang_mới|Page]] </span></sup> 12:12, ngày 19 tháng 10 năm 2014 (UTC)
 
==Re==
Cảm ơn! [[Thành viên:Nalzogul|Nal]] ([[Thảo luận Thành viên:Nalzogul|thảo luận]]) 15:50, ngày 19 tháng 10 năm 2014 (UTC)