Khác biệt giữa các bản “Quý Mùi”

không có tóm lược sửa đổi
(→‎Các năm Quý Mùi: 7 tháng 4 là cung gì)
*[[1943]] ([[5 tháng 2]], 1943 – [[25 tháng 1]], 1944)
*[[2003]] ([[1 tháng 2]], 2003 – [[22 tháng 1]], 2004)
*[[2063|2003]] ([[29 tháng 1|27]], 2063 – [[17 tháng 2]]4, 2064)
*
* , 2063 – [[17 tháng 2]], 2064)
*[[2123]]
*[[2183]]