Khác biệt giữa các bản “Thị giác máy tính”

== Các lĩnh vực liên quan ==
Các lĩnh vực liên quan của [[trí tuệ nhân tạo]] giải quyết các vấn đề như lên kế hoạch tự động hay các suy tính cho các hệ thống robot để dò đường ở một môi trường nào đó. Sự hiểu biết chi tiết của các môi trường này được yêu cầu để dò đường thông qua chúng. Thông tin về môi trường có thể được cung cấp bởi một hệ thống thị giác máy tính, hoạt động như các [[cảm biến]] và cung cấp thông tin mức độ cao về môi trường và robot.
 
Trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính chia sẻ các chủ đề như [[nhận dạng mẫu]] và các kỹ thuật học. Kết quả là thị giác máy tính đôi khi được xem là một phần của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hay lĩnh vực khoa học máy tính nói chung.
 
== Xem thêm ==