Khác biệt giữa các bản “Chùa Tùng Vân”

== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
*[http://www.youtube.com/watch?v=qz5LomYBnIk Chùa Tùng Vân - Theo dấu người xưa]
*[http://kyluc.vn/ky-luc/377.chua-tung-van-va-lang-tho-tang.html Chùa Tùng Vân – Pho tượng Phật bằng đá bán quý màu xanh ngọc của Việt Nam lớn nhất]
*[https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=7AE402 Chùa Tùng Vân – Mối nhân duyên từ khối ngọc xanh lớn nhất Việt Nam]
421

lần sửa đổi