Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gotska Sandön”

Trang mới: “{{Infobox protected area | name = Vườn quốc gia Gotska Sandön | alt_name = | iucn_category = II | photo = GotskaSandon EastSide.jpg | photo_width = 288 | p…”
(Trang mới: “{{Infobox protected area | name = Vườn quốc gia Gotska Sandön | alt_name = | iucn_category = II | photo = GotskaSandon EastSide.jpg | photo_width = 288 | p…”)
(Không có sự khác biệt)