Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đạo đức”

không có tóm lược sửa đổi
có vẻ phân loại chẳng theo thứ bậc gì. Các sách đạo đức học thường tách ra: Các phạm trù đạo đức học cơ bản (Hạnh phúc, Lẽ sống, Nghĩa vụ, Thiện, Lương tâm) và các phẩm chất đạo đức cá nhân (Các phẩm chất Á Đông truyền thống: Nhân, Trung, Hiếu, Lễ, Tín, Nghĩa, Dũng... Các phẩm chất đạo đức thời đại (hay phẩm chất đạo đức phổ biến, ở đâu cũng yêu cầu, ở dân tộc nào cũng đòi hỏi: Nguyên tắc, Liêm khiết, Hào phóng, Chăm chỉ học tập, Yêu lao động, Yêu nước...) Vì Lịch sự như bài viết đã nói có thể trùng hợp một phần với Lễ, với Khiêm tốn, với tự trọng, Tôn trọng...
Thành viên Nguyễn Văn Đại [[Đặc biệt:Đóng góp/113.190.172.191|113.190.172.191]] ([[Thảo luận Thành viên:113.190.172.191|thảo luận]]) 12:21, ngày 27 tháng 10 năm 2013 (UTC)
 
[[Đặc biệt:Đóng góp/62.157.42.193|62.157.42.193]] ([[Thảo luận Thành viên:62.157.42.193|thảo luận]]) 09:56, ngày 23 tháng 10 năm 2014 (UTC) Nghiên cứu sinh tại Đức
Gắn mã POV vào bài viết vì đọc trong bài viết chỉ toàn thấy những ý kiến chủ quản của cá nhân viết bài, trình độ nhận thức về ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn hẹp, diễn đạt nhiều lúc còn mâu thuẫn và phiến diện, không thuyết phục, và không để lại nhiều giá trị cho việc tìm hiểu khái niệm về đạo đức.
Người dùng vô danh