Khác biệt giữa các bản “Hoàng Quy”

không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = [[Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh PhúcPhú]]
| bắt đầu 2 = tháng 4, 1977
| kết thúc 2 = tháng 4, 1983
| tiền nhiệm 2 = [[Kim Ngọc]]
| kế nhiệm 2 = TrầnHoàng Văn ĐăngTôn
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
Người dùng vô danh