Khác biệt giữa các bản “Anh Hàn”

n
Năm Đồng Trị đầu tiên (1862), [[Niệp quân]] đến phạm, Anh Hàn cùng tổng binh [[Điền Tại Điền]] hạ Cao Hoàng Sơn Trại, tiến phá Hồ Câu, được thăng Tri phủ, ban Hoa linh.
 
Năm thứ 2 (1863), thủ lãnh Niệp quân là [[Trương Nhạc Hành]] bị đại quân của [[Tăng Cách Lâm Thấm]] đánh bại, trở về sào huyệt cũ là Trĩ Hà Tập, Anh Hàn đánh bại ông ta ở Thanh Manh. Sau khi quan quân đánh hạ Trĩ Hà Tập, Anh Hàn dùng bọn nghĩa quân đầu hàng để lừa bắt Trương Nhạc Hành, giải đến đại doanh của Tăng Cách Lâm Thấm mà làm tội, được thụ Dĩnh Châu tri phủ. Tuần phủ [[Đường Huấn Phương]] cùng [[Viên Giáp Tam]] cùng dâng tấu chương tiến cử Anh Hàn trầm dũng có mưu, tiễu diệt vu <ref>Vu là tên gọi của hình thức tập thị ở các tỉnh [[Hồ Nam|Tương]], [[Giang Tây|Cám]], [[Phúc Kiến|Mân]], [[Lưỡng Quảng|Việt]] tại [[Trung Quốc]]</ref> của nghĩa quân ở bắc bộ sông Quái lập nhiều công lao.
 
==Trấn áp Miêu Bái Lâm==
26

lần sửa đổi