Khác biệt giữa các bản “Độ co giãn của cầu”

(→‎Phân biệt giá và co dãn: co dãn hay co giãn?)
[[Người tiêu dùng]] thường có nhiều khả năng lựa chọn thay thế một hàng hoá khi tính trong một giai đoạn dài hơn.Ví dụ, hãy xem xét tác động của sự tăng giá [[xăng dầu]]. Về [[ngắn hạn]], các cá nhân có thể giảm bớt nhưng không thể giảm nhiều nhu cầu đi lại của họ. Tuy nhiên, trong một giai đoạn dài hơn, [[người tiêu dùng]] có thể chuyển sang sử dụng các phương tiện tiêu thụ ít [[nhiên liệu]] hơn hay sử dụng các [[phương tiện giao thông công cộng]]. Vì vậy, chúng ta sẽ dự tính cầu về xăng dầu trong dài hạn sẽ co giãn hơn cầu về ngắn hạn.
 
===Độ co dãngiãn của cầu theo giá chéo===
Độ co dãngiãn của cầu theo giá chéo (cross-price elasticity of demand) thể hiện sự nhạy cảm của lượng cầu một hàng hóa đối với sự thay đổi giá của một hàng hóa khác. Xét 2 hàng hóa x và y, độ co dãn của lượng cầu hàng hóa x theo sự thay đổi của giá hàng hóa y được tính bởi:
 
<math>\ E_x^y = \frac{%\Delta\ Q_x}{% \Delta\ P_y}</math>
Người dùng vô danh